Lursoft news

Turpmāk būs pienākums paziņot par patiesā labuma guvējiem

2011. gada 13. jūlijs

2011.gada 13.jūlijā stājas spēkā grozījumi Komerclikumā, kas paredz pienākumu paziņot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par patiesā labuma guvēju.

Komerclikuma II sadaļa tiek papildināta ar 17.1 pantu, kurā norādīts, ka kapitālsabiedrības dalībniekam vai akcionāram, kā arī personālsabiedrības biedram, kurš tur pamatkapitāla daļas vai akcijas savā vārdā, bet citas personas labā, iegūstot vismaz 25 procentus no sabiedrības daļām, ir pienākums 14 dienu laikā paziņot par to sabiedrībai, norādot personu, kuras labā šīs daļas tiek turētas. Saskaņā ar minētā panta astoto daļu sabiedrībai ir pienākums 14 dienu laikā no dalībnieka paziņojuma par patiesā labuma guvēju saņemšanas dienas, iesniegt to komercreģistra iestādei.

Paziņojumā, kuru sagatavo atsevišķa dokumenta veidā, iekļauj patiesā labuma guvēja datus, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt, pievienojot paziņojumam dokumentārus pierādījumus. Ar šīm ziņām ir tiesīgas iepazīties tikai tiesībaizsardzības iestādes un kontroles iestādes nodokļu administrēšanas, publiskā iepirkuma vai arī publiskās un privātās partnerības jomā.

Informāciju sagatavoja:

LR Uzņēmumu reģistrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*