Lursoft news

Pērn reģistrēti par 18,9% mazāk jauno uzņēmumu

2010. gada 15. janvāris

2009. gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits sarucis

Pēc Lursoft statistikas datiem LR Uzņēmumu reģistrā pērn reģistrēti 9207 subjekti jeb par 18,9% mazāk nekā 2008. gadā. Tendence – samazināties jaunreģistrētajiem uzņēmumiem – aizsākusies jau 2008. gadā, kad, salīdzinājumā ar 2007. gadu, piereģistrēts par 2861 subjektu mazāk. Pēdējos desmit gados lielākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis 2007. gadā (14208 subjekti), bet mazākais – 2002. gadā (tikai 6233 jauni subjekti). 2002. gada zemais rādītājs izskaidrojams ar faktu, ka daudzi uzņēmēji atturējās reģistrēt jaunus uzņēmumus sakarā ar gaidāmo pārreģistrāciju.

LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēto un likvidēto
subjektu skaits laika posmā no 2000. – 2009. gadam

Gads Reģistrēti Likvidēti
2000.
8005
2500
2001.
7362
2452
2002.
6233
2704
2003.
7606
2905
2004.
10108
4728
2005.
10927
8555
2006.
13404
3274
2007.
14208
11186
2008.
11347
4764
2009.
9207
5698

2001. gada 1. janvārī spēkā stājās Komerclikums, kas noteica visu sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrību (AS) pārreģistrāciju. To uzņēmumu, kuri neveica savlaicīgu pārreģistrēšanos, darbība tika apturēta, paredzot izslēgšanu no reģistra un likvidāciju. Šī iemesla dēļ arī Latvijā, sākot ar 2002. gadu, palielinājās likvidēto subjektu skaits. 2005. gadā pārreģistrācijas tempi samazinājās, kā arī tika piešķirti līdzekļi, lai likvidētu nepārreģistrētos uzņēmumus, kuriem nav parādu. Šī iemesla dēļ arī 2005. gadā bija straujš likvidēto subjektu pieaugums.

Pēc daudzkārtējiem publiskiem komentāriem tika pieņemts lēmums, ka Valsts ieņēmumu dienests var atbrīvot no nodokļu parādiem tos uzņēmumus, kuru parāda summa nepārsniedz 5000 Ls. Šis lēmums ļāva likvidēt daļu no atlikušajiem nepārreģistrētajiem uzņēmumiem, kā rezultātā 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, likvidēto subjektu skaits palielinājās 3,4 reizes.

Populārākā komercdarbības forma – SIA

Aizvadītajā gadā, līdzīgi kā iepriekšējos gados, populārākā komercdarbības forma bijusi SIA. 2009. gadā piereģistrēti 7175 jauni SIA, kas sastāda 79,85% no visiem aizvadītajā gadā Komercreģistrā reģistrētajiem subjektiem. Otra populārākā forma bijusi individuālais komersants (IK) – 1701 jauns subjekts, aiz sevis atstājot pilnsabiedrības (69 jauni subjekti), AS (30 subjekti) un komandītsabiedrības (11).

Lai arī zemnieku saimniecības (ZS) tiek reģistrētas nevis Komercreģistrā, bet gan Uzņēmumu reģistrā, aizvadītajā gadā tā ir bijusi trešā populārākā uzņēmējdarbības forma aiz SIA un IK. Pērn reģistrētas 109 ZS, kas ir par divām reizām vairāk kā 2008. gadā.

Novados jaunus uzņēmumus reģistrē kūtrāk

No 118 novadu / pilsētu pašvaldībām 20 novados uzņēmumu skaits aizvadītajā gadā ir samazinājies (t.i., likvidēti vairāk uzņēmumi nekā reģistrēti), bet vēl 51 novadā uzņēmumu skaits ir palicis nemainīgs vai nepārsniedz 10 uzņēmumus. Tikai 13 novados / pilsētās jaunreģistrēto uzņēmumu skaita pārsvars pār likvidētajiem pērn ir bijis lielāks par 50.

Salīdzinot 2009. gadā likvidēto uzņēmumu skaitu ar kopējo reģistrēto subjektu skaitu, jāsecina, ka procentuāli visvairāk likvidēto uzņēmumu aizvadītajā gadā bijis Ludzas novadā – 5,38% jeb 52 likvidētie uzņēmumi, tāpat arī augsts rādītājs bijis Apes novadā – 3,78% (likvidēti 15 uzņēmumi).

No pilsētām visstraujāk aizvadītajā gadā uzņēmumu skaits pieaudzis Jelgavā (par 2,8%), kā arī Rīgā (pieaugums par 1,4%).

Attiecinot 2009. gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu pret kopējo novadā reģistrēto uzņēmumu skaitu, jāsecina, ka visvairāk reģistrēto subjektu bijis Pierīgas reģionā – Garkalnes un Mārupes novados.

Papildu informācija:

Lursoft datu bāzes

Lursoft Komercreģistra statistikas

Lursoft statistika par uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamiku Latvijas novados

Informāciju sagatavoja:

Indra Jansone,

SIA Lursoft IT web redaktore

tālr. 67844293, e-pasts: indra@lursoft.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.